Trends op de arbeidsmarkt 2022

Slim personeel werven

Welke trends spelen er op de arbeidsmarkt in 2022. Wij bieden tips voor je recruitment proces.

Dynamische arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is erg dynamisch en verandert continu. Sommige veranderingen gaan geleidelijk aan en vallen nauwelijks op terwijl andere veranderingen en trends in razend tempo opkomen en zich verspreiden over diverse sectoren en landen. Vooral de laatste jaren is de arbeidsmarkt in rap tempo veranderd. Door COVID-19 heeft ons werk een heel andere invulling en vorm gekregen en dit is van grote invloed geweest op de trends die zich nu ontwikkelen. We werpen een blik op de meest opvallende trends van nu op de arbeidsmarkt.

Generatiewisseling

De laatste jaren zijn steeds meer babyboomers met pensioen gegaan en dit zal zich de komende jaren voortzetten. De babyboomgeneratie is altijd een groot deel van de werkenden geweest en hun vertrek van de arbeidsmarkt zorgt voor een flinke verandering. De millennials zullen een steeds groter deel van de arbeidsmarkt uit gaan maken en dit zal op alle vlakken merkbaar zijn. De verwachting is dan ook dat steeds meer bedrijven een cultuurverandering zullen doormaken. Digitalisering zal verder toenemen, hybride werken gaat een belangrijkere plek innemen en diversiteit en flexibiliteit op de werkvloer zal nog meer aandacht krijgen.

Freelancing

Door de arbeidsonzekerheid rondom COVID-19 en een behoefte aan flexibiliteit zijn steeds meer Nederlanders de laatste jaren gaan freelancen. Binnen de IT en de creatieve sector was freelancing al jaren in opmars, maar nu neemt het aantal freelancers in andere sectoren ook in rap tempo toe. Ook in recruitment is het aantal interim recruiters sterk gestegen.

Vooral binnen de zorg is het laatste jaar het aantal freelancers flink gestegen. Er is veel behoefte aan extra handen en als freelancer is werk in de zorg vaak beter betaald en flexibeler.

Hybride werken is definitief

Sinds COVID-19 is thuiswerken steeds meer ingeburgerd bij bedrijven in Nederland. Voorheen waren sommige organisaties en bedrijven wat minder gewillig om thuiswerken te faciliteren, maar sinds thuiswerken enige tijd min of meer een must is geweest, is het moeilijk voorstelbaar dat enkel werken op kantoor weer de norm zal worden. Hybride werken zal dan ook in populariteit blijven toenemen de komende jaren. Bij deze vorm van werken wordt werken op kantoor gecombineerd met werken op afstand. Werknemers krijgen de faciliteiten en de ruimte om hun werkplek zelf te bepalen. Dit kan vanuit huis zijn, maar ook vanuit een flexibele werkplek op een andere locatie. Werk op kantoor zal zich steeds vaker beperken tot enkel de vergaderingen, afspraken met klanten en sociale aangelegenheden.

Recruitment en krapte op markt

Door de krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren is de vraag naar personeel groter dan ooit. Veel organisaties en bedrijven hebben moeite met het vinden van geschikt personeel en steeds vaker zal de hulp van een professioneel Recruitment Centerworden ingeschakeld om hierbij de assisteren. Recruiters weten als geen ander de juiste personen te vinden voor een specifieke functie door hun netwerk en hun ervaring. Zij kunnen de werving en de selectie uit handen nemen en het bedrijf zo ontzorgen. Ook maken steeds meer bedrijven gebruik van recruitment CRM. Dit is software ontwikkeld om de werving en selectie van nieuw personeel beter te organiseren.

Digitaal werken

De laatste jaren is digitaal werken steeds meer de norm geworden. Door het thuiswerken vonden meetings plaats via platformen als Zoom, Skype of Microsoft Teams. Softwareprogramma’s als Teamwork, Slack, Toggle en Asana worden steeds populairder om het werken in teams te stroomlijnen en steeds meer bedrijven zetten actief social media in om de verkoop te stimuleren, hun bedrijf te profileren en in contact te komen met klanten. Deze digitalisering zal de komende jaren zeker nog doorzetten en digitale communicatie zal steeds meer geaccepteerd worden. We zagen tijdens COVID-19 al dat solliciteren via social media en sollicitatiegesprekken via video steeds gebruikelijker werden en ook onboarding vindt steeds vaker online plaats. Waar werkgevers voorheen soms nog wat aarzelend tegenover deze nieuwe technieken stonden, worden deze softwaretools nu vaker aangewend om het werken in deze nieuwe tijd eenvoudiger te maken.

Uitdagingen in een krappe arbeidsmarkt

Welke uitdagingen hebben jullie in deze krappe markt? Wij zijn benieuwd naar jullie vragen en sparren graag over de mogelijkheden. Neem contact op om jullie wensen te bespreken. Tot snel.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
trends op de arbeidsmarkt 2022
Luc de Boer

Luc de Boer

Luc de Boer is recruiter bij Recruitment Center. Luc wordt vaak ingezet als tijdelijke recruiter bij organisaties met veel vacatures. Daarnaast schrijft hij graag over de dynamische wereld van werving en selectie.